PPF NL logoPEACE PARKS FOUNDATION

Peace Parks bestaat 20 jaar!

1 Februari 2017

Vandaag precies 20 jaar geleden werd de Peace Parks Foundation opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, Nelson Mandela en de heer Anton Rupert met het doel om grensoverschrijdende natuurgebieden op te zetten in zuidelijk Afrika.
Nu, 20 jaar later, nemen de Peace Parks meer dan de helft van de parken in zuidelijk Afrika in beslag. Met meer dan een miljoen vierkante kilometer omvatten ze meer dan Frankrijk en Spanje tezamen. Deze successen zijn te danken aan de politieke wil van de regionale leiders, de toewijding van de regeringen, bedrijven uit de particuliere sector, individuelen én de buitengewone continue ondersteuning van donoren wereldwijd.

Onder voorzitterschap van de heer Johann Rupert is het doel om parken te creëren waarbij duurzame lokale en regionale voordelen worden behaald en die volledig beheerd worden door de omliggende lokale gemeenschappen.
Om de grensoverschrijdende natuurgebieden ook voor toeristen aantrekkelijk te maken, zijn meer dan 10.000 wilde diersoorten geherintroduceerd in gebieden waar ze niet meer voorkwamen.

Daarbij ondersteunt de stichting, om de duurzaamheid van de Peace Parks te waarborgen, de opleiding van wildlife managers en gidsen op het gebied van essentiële vaardigheden voor parkbeheer en de beschermde gebieden bij het Southern African Wildlife College bij Hoedspruit (Zuid-Afrika). Peace Parks ondersteunt ook de eenjarige opleiding van vrouwen op het SA College for Tourism in Graff-Reinet. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van de vaardigheden in de hospitality service industrie. Uitgerust met deze kennis, zullen de studenten huiswaarts keren en een baan kunnen vinden in de toeristen industrie binnen de grensoverschrijdende natuurgebieden. Sinds 2010 heeft het College ook een opleiding genaamd Tracker Academy, waarbij ze jaarlijks 16 jonge mannen opleiden met het doel de eeuwenoude traditionele kennis en ervaring van tracking in stand te houden. Sinds de start van beide colleges zijn meer dan 16.000 studenten opgeleid.

Om een beter inzicht te krijgen in de complexe maar belangrijke verbanden tussen de gezondheid van mens, dier en milieu, ondersteunt de Stichting het Hans Hoheisen Wildlife Research Station, waar onderzoekers zich richten op de grensoverschrijdende raakvlak tussen mensen, vee en wilde dieren.

Sinds 2013 heeft de Stichting de regionale regeringen bijgestaan om te strijden tegen de stroperijen, met een eerste focus op het tegengaan van neushoorn stroperij. De Stichting is verheugd een daling te hebben gezien in deze statistieken over de afgelopen twee jaar. Ondersteund door Cartier, de Peace Parks Foundation en Panthera werken we samen aan het behoud van 's werelds meest vervolgde grote kat - de luipaard.
Een speciale sectie is gericht op armoedebestrijding met behoud van de natuur, het verbeteren van de levens van ongeveer 29 000 mensen.

De Peace Parks in zuidelijk Afrika presenteren een krachtige visie op het gebied van gedeeld ecologische erfgoed en een wederzijds duurzame toekomst.