PPF NL logoPEACE PARKS FOUNDATION

ONS WERK
Peace Parks Foundation Nederland ondersteunt Peace Parks Foundation in Zuid-Afrika bij het ontwikkelen van de grensoverschrijdende natuurparken (TFCA), ook wel Peace Parks genoemd.

Het werk omvat het aansporen van de politiek, promoten van op gezamenlijke planning- en managementstructuren, het stimuleren van goed bestuur en effectief fondsenmanagement waarbij fondsen optimaal worden ingezet in de projecten in het veld.

Deze vier pijlers vormen het hart van het werk van PPF

Vertrouwen, respect, overleg en samenwerkingsverbanden

Peace Parks Foundation zal altijd in een ondersteunende rol als partner van de overheden in zuidelijk Afrika optreden. Peace Parks Foundation stimuleert de verschillende ontwikkelingsfases van goed bestuur en het versterken van de deskundigheid.

Ons werk zorgt ervoor dat donorgeld zijn weg vindt naar de projecten in het veld en heeft daardoor een gunstig effect op de Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Technische comités

Technische expertise, in de vorm van projectgekoppelde coördinatoren, projectmanagers en technische adviseurs, wordt extern ingehuurd.

Deze technische comités houden toezicht op zaken, zoals douane en immigratie; wettelijke verplichtingen; toerisme; ontwikkelingen omtrent de lokale gemeenschap; en veterinaire gezondheid.

Door het gebruik van Geografische Informatie Systemen (GIS) gegevens, kunnen omgevings- en sociale indicatoren gedurende het proces worden bewaakt.

Steun van de politiek

Peace Parks Foundation speelt een belangrijke rol bij het informeren en enthousiasmeren van sleutelfiguren en het verkrijgen van steun op het hoogste politieke niveau. Politieke wil en steun zijn nodig om een overeenkomst te tekenen om een Peace Park op te zetten met uiteindelijk doel een verdrag te formaliseren.

Financieel management

Jaarlijkse wordt er door PricewaterhouseCoopers een financiële controle uitgevoerd. Hiermee worden de kwaliteit van het financieel management van Peace Parks Foundation getoetst en de hoge standaard gewaarborgd.

Uitvoeren van projecten

Tijdens de planfase worden actieplannen vormgegeven en dienen deze als leidraad bij de uitvoering. De uitvoerfase van een project bestaat uit onder andere de volgende facetten: het opzetten en samenstellen van projectteams; het raadplegen van alle betrokken partijen; ecologisch herstel; verhuizen van wilde dieren naar hun nieuwe leefgebied; toerisme aantrekken; en de financiering en ontwikkeling van de infrastructuur van de Peace Parks zodat de parken op een duurzame en efficiënte wijze functioneren.