PPF NL logoPEACE PARKS FOUNDATION

ACHTERGROND

Van de Wedloop om Afrika tot de jaren negentig

Op de Koloniale Conferentie van Berlijn in 1884 werd voor een groot gedeelte de Afrikaanse autonomie geëlimineerd. Afrika werd door de Europese machthebbers onderling opgedeeld met geen enkel oog voor culturele grenzen.

De grenzen liepen dwars door het leefgebied van tribale groepen en migratieroutes van dieren waardoor culturele- en ecosystemen opgesplitst werden en de biodiversiteit bedreigd.
Al bracht de dekolonisatie onafhankelijkheid, de ongevoelige politieke grenzen met de bijbehorende consequenties bleven. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was zuidelijk Afrika geplaagd door politieke onrust en conflict. Mozambique was in de greep van een burgeroorlog en Zuid-Afrika ging gebukt onder apartheid.

Samenwerkingsverband met Mozambique

President Joaquim Chissano van Mozambique
President Joaquim Chissano van Mozambique

In 1990 vond een ontmoeting plaats tussen de president van WNF Zuid-Afrika, zakenman en natuurbeschermer Dr. Anton Rupert en de president Joaquim Chissano van Mozambique.

Tijdens deze ontmoeting spraken ze over de mogelijkheid om een permanente link tussen de beschermde natuurgebieden in zuid Mozambique, Zuid-Afrika, Swaziland en Zimbabwe op te zetten.

Wat volgde was een haalbaarheidstudie en verdere studies om in te schatten wat de politieke, sociaal-economische en ecologische aspecten zouden zijn van een mogelijk grensoverschrijdend natuurgebied.

Een verschuiving naar grensoverschrijdende natuurgebieden

In1996 bracht de Wereldbank zijn aanbevelingen uit in een rapport waarin een belangrijke conceptuele verschuiving naar voren kwam: weg van het strikte begrip van nationaal begrensde natuurparken. Het rapport legde een grotere nadruk op meervoudig gebruik door lokale gemeenschappen door het introduceren van het grensoverschrijdende natuurgebiedconcept, ook wel Peace Parks genoemd.

Anton Rupert en Nelson Mandela
Anton Rupert en Nelson Mandela
In het kort, werden grensoverschrijdende natuurgebieden gedefinieerd als relatief grote gebieden over de grenzen van twee of meer landen om grootschalige natuurlijke systemen te creëren welke één of meer beschermde gebieden omvatten.

Eco-toerisme is de sleutel

Na het vredesakkoord in 1992 in Mozambique en de democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994, groeide de ecotoerisme snel en aanzienlijk. Nadat Dr. Rupert president Nelson Mandela had benaderd was de president opgetogen over het idee om mens en natuur samen te brengen door bruggen te bouwen in een verdeeld politiek landschap met belangrijke economische voordelen.

Het ontstaan van Peace Parks Foundation

Het uitvoerende comité van het Wereld Natuur Fonds Zuid-Afrika kwam tot de conclusie dat, om de Peace Parks tot een succes te maken, alleen een aparte organisatie het proces en financiën van grensoverschrijdende natuurgebieden kon coördineren, faciliteren en aansturen.

Om deze redenen werd op 1 februari 1997 Peace Parks Foundation opgericht met het doel om grenzenoverschrijdende natuurgebieden in zuidelijk Afrika op te zetten. De grondleggers waren Dr. Anton Rupert, president Mandela en Prins Bernhard der Nederlanden.

Peace Parks Foundation Nederland opgericht voor natuurbehoud in Afrika

Peace Parks Foundation Nederland is in 1998 opgericht om de activiteiten van Peace Parks Foundations in zuidelijk Afrika financieel te ondersteunen.