PPF NL logoPEACE PARKS FOUNDATION

Waardevermindering hoorn
Een onderdeel van de aanpak van het RPP is onderzoek naar methoden om proactief de hoorn te devalueren. Hierdoor wordt de handelswaarde verminderd en de stroperijactiviteiten ontmoedigd.
Chemische modificatie Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van chemische modificatie van neushoorn hoorn is geconcludeerd dat dit geen haalbare optie is. Peace Parks heeft besloten zich te concentreren op andere devaluatie mogelijkheden zoals bestraling van de hoorn van de neushoorn en zogenaamde Rhino Rapid Respons and Tracking oplossingen.
Bestraling De Nuclear Energy Council of South Africa (Raad voor kernenergie van Zuid-Afrika) (NECSA) boekt gestaag vooruitgang met onderzoek naar de mogelijkheid om gecontroleerde bestraling van neushoorn hoorn toe te passen om zo een detecteerbare "radioactieve" handtekening te plaatsen op de hoorn. Zodra de studie is beëindigd, zullen de bevindingen worden voorgelegd aan de Zuid-Afrikaanse nucleaire autoriteiten voordat het openbaar wordt gemaakt.

Rhino Rapid Response and Tracking

Op het gebied van Rhino Rapid Respons and Tracking (snelle respons en opsporing) zijn vier pilots opgestart met partnerorganisaties om verschillende opties rond sensortechnologie te testen. Daarnaast wordt onderzocht hoe Internet of Things (IoT) aangewend kan worden om criminaliteit te bestrijden. De systemen hebben primair als doel beweging van dieren real time te volgen en vroegtijdig te waarschuwen wanneer gevaar dreigt of om vast te stellen of een dier is aangevallen. Het doel is verschillende organisaties te ondersteunen in snel opsporen, effectief handelen, incidenten voorkomen en het redden van levens van neushoorns. Dergelijke systemen dragen aanzienlijk bij in het verzamelen van bewijs rond plaatsen delict ten behoeve van een stijging van arrestaties en veroordeling en het ontmoedigen van potentiële stropers.

Terug naar Rhino Protection Programma